Oskar Szymański
Home
 

1% podatku

Prosimy o pomoc dla Oskarka
Podaruj swój 1 % podatku

 

Wystarczy na zeznaniu podatkowym PIT – 37 wpisać :

rubryka 124: – NAZWA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Fundacja Dzieciom „ Zdążyć z Pomocą” ul. Łomiańska 5; 01-685 Warszawa

rubryka 125: KRS: 0000037904

rubryka 126: KWOTA
wysokość wpłaty która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1% podatku

rubryka 128 : INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – cel szczegółowy  1%
17601 – Szymański Oskar Wyszków

rubryka 129: x

 


W taki sam sposób należy wypełnić:

PIT 28 w rubrykach od 135
PIT 36 w rubrykach od 311
PIT 36 L w rubrykach od 107
PIT 37 w rubrykach od 123
PIT 38 w rubrykach od 59

Pomóc możesz także przekazując pieniążki bezpośrednio na konto:

FUNDACJA DZIECIOM „ Zdążyć z Pomocą”
ul. Łomiańska 5; 01-685 Warszawa
konto bankowe o numerze:
Bank BPH S.A.
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
tytułem :
17601 – Szymański Oskar Wyszków – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia


Dodaj komentarz

Top